سپتامبر 25, 2023


شورای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، راه‌اندازی رشته‌های «بهداشت مدارس»، «شنوایی شناسی»، «مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت»، «روانشناسی سلامت» و «طب فیزیکی» را مصوب کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبات مقرر شد، رشته‌های بهداشت مدارس و شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی، رشته های مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت و روانشناسی سلامت در مقطع کارشناسی ارشد و رشته دستیاری طب فیزیکی در دانشگاه راه اندازی شود.

همچننی مقرر شده است دوره‌های بازآموزی توانبخشی به صورت مجازی و در چارچوب آیین نامه داخلی معاونت آموزشی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی راه اندازی شود.

تصویب الحاق مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و سلامت در حوادث و بلایا به پژوهشکده سلامت اجتماعی و منفک شدن مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال از این پژوهشکده از دیگر مصوبات شورای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی بود.

دوره‌های مهارتی کوتاه مدت تحقیق و فناوری ویژه اعضای هیات علمی برای ارتقا به دانشیاری و استادی، به این صورت که برای ارتقا از رتبه استادیار به دانشیاری، دوره‌های آموزشی الزامی و برای ارتقا از رتبه دانشیار به استاد این دوره‌ها غیر الزامی و به صورت تخصیص امتیاز محاسبه شود که مقرر شد جزئیات این طرح در معاونت تحقیقات و آموزش تهیه و سپس با مطرح شدن در هیات ممیزه و موافقت آن اجرایی شود.

در ابتدای جلسه شورای دانشگاه علوم توانبخشی  و سلامت اجتماعی، دکتر سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه گزارشی از عملکرد معاونت‌ توسعه مدیریت و منابع، معاونت آموزش، معاونت تحقیقات و فناوری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت درمان و توانبخشی، معاونت امور بین الملل مختلف در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *