*استابلایزر شیر طعم داراستابیلایزر شیر طعم دار:

این محصول متناسب با سلیقه مصرف کننده ایرانی و شرایط تولید شیرهای طعم دار(شیر کاکائو، شیر قهوه و...) در ایران طراحی شده است. استابیلایزر شیر طعم دار به دو طریق در محصول عمل می کند. ابتدا با اتصال به ذرات ماده خشک و تغییر در حجم و بار الکتریکی آنها موجب تعادل سیستم شده و با کمک به پایداری کلوئید حاصل، از رسوب ذرات جلوگیری می نماید. دوم با ایجاد شبکه کلوئیدی قوی، با بالا بردن قوام و ویسکوزیته محصول، بافت بسیار مناسبی تولید می نماید که در احساس طعم عالی و القاء حس چربی بسیار موفق عمل می کند.

*روش مصرف: استابیلایزرشیر طعم دار را به صورت مخلوط با شکر در تانک پخت در دمای 45 تا 50 درجه سلسیوس به تدریج به شیر اضافه کنید.

پس از ده دقیقه در صورت حل شدن کامل طعم دهنده(کاکائو، قهوه و...) را به مخلوط اضافه کنید. سپس طبقروش معمول تولید، فرایند تولید و هموژن را انجام دهید. *مقدار مصرف: مقدار مصرف 1/_15/% پیشنهاد می شود

 

 

استابلایزر شیر طعم دار

                        

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml