پنیر پیتزا استابلایزراستابیلایزر پنیر پیتزا  ترکیبی از پروتئین های آنزیم و شیر و هیدروکلوئید می باشد این استابیلایزر  در مرحله پخت غذا باعث کشش پذیری بسیار زیاد می شود و بافتی مطلوب و کشش پذیری بسیار مناسب در غذاهایی ایجاد میکند که در فر تهیه میشوند. استابیلایزر مخصوص پنیر پیتزا را در مرحله پخت  پیتزا همراه با سیترات سدیم در دو مرحله به مواد اضافه میکنیم و  در صورتی که از سیترات استفاده نمیکنیم بصورت جداگانه در دو مرحله اضافه میکنیم.مقدار مصرف استابیلایزر  پنیر پیتزا  5/% الی 8/% میباشد

استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا
استابیلایزر ویژه پنیر پیتزا و موزرلا است این محصول ترکیبی از پروتئین های شیر و آنزیم و هیدروکلوئید می باشد این استابیلایزر به نحوی فرموله شده که در مرحله پخت باعث کشش پذیری بسیار زیاد در محصول می شود و نیز در مرحله پخت در فر بافتی مطلوب و کشش پذیر بسیار مناسب به خود می گیرد.

روش مصرف:
استابیلایزر مخصوص پنیر پیتزا را در مرحله پخت همراه با سیترات سدیم در دو مرحله به محصول اضافه کرده در صورت استفاده نکردن از سیترات بصورت جداگانه در دو مرحله اضافه شود
مقدار مصرف: 5/% الی 8/%.

استابیلایزر نرم پذیری پنیر پیتزا و موزرلا:

استابیلایزر ویژه پنیر پیتزا و موزرلا است این محصول بسیار عالی ترکیبی از پروتئین های شیر ، آنزیم انواع هیدرو کلوئیدهای خاص محلول و نامحلول می باشد که باعث ایجاد بافتی یک نواخت و نرم پذیری بسیار مطلوب پنیر می شود می باشد این استابلایزر به نحوی فرموله شده که در مرحله پخت باعث کشش پذیری نیز می شود.

روش مصرف:* استابیلایزر مخصوص پنیر پیتزا را در مرحله پخت همراه با سیترات سدیم در دو مرحله به محصول اضافه کرده در صورت استفاده نکردن از سیترات بصورت جداگانه در دو مرحله اضافه شود مقدار مصرف:* 4/% الی 6/%بر اساس فرمولاسیون پیشنهاد می شود.

استابیلایزر جذب آب(پنیر پروسس،پیتزا ،موزرلا )

استابیلایزر ویژه انواع پنیر است این محصول بسیار عالی ترکیبی از میسل های کازئین ، آنزیم انواع هیدرو کلوئیدهای خاص محلول و نامحلول می باشد که باعث ایجاد بافتی بسیار ملوب باعث افزایش جذب آب به میزان 7 الی 15 برابر وزن خود کرده که علاوه بر جذب آ در افزایش بافت بسیار مطلوب و یکنواخت بسیار موثر است این استابیلایزر بخاطر ترکیبات مورد استفاده باعث جذب چربی در بافت محصول نیز می شود. روش مصرف:* استابیلایزر مخصوص انواع پنیر را در مرحله تولید به آرامی به محصول در مرحله پخت در دو مرحله اضافه می کنیم.

مقدار مصرف:* 5/% الی 6/%بر اساس فرمولاسیون پیشنهاد می شود

 

استابلایزر پنیر فراورده های گوشتی

استابلایزر طراحی شده ترکیبی ار پروتئین های شیر، آنزیم،هیدرو کلوئید و امولسیفایر می باشد این استابیلایزر در مرحله تولید با جذب چربی و افزایش ویسکوزیته و نیز حالت امولسیفایری و نقطه ذوب متناسب با فراورده های گوشتی باعث حفظ رطوبت و چربی در خود و افزایش کیفیت محصول می شود ای ترکیب در مقابل دما رفتار متفاوت نشان نمی دهد و براساس ترکیبات مورد استفاده در آن صرفا برای فراورده های گوشتی(سوسیس، کالباس، کراکوف) تولید شده است

*روش مصرف: در مرحله تولید پنیر در داخل دیگ پخت یا پروسس در دو مرحله به پنیر اضافه شود.

(در صورت استفاده از سیترات یا فسفات همراه با این ترکیبات در دو مرحله اضافه گردد) *مقدار مصرف: مقدار مصرف با توجه به فرمولاسیون و سلیقه ی مصرف کننده از4/0% تا 6/0% پیشنهاد می شود.

                             رستوران در اصفهان

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml          

 استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر مواد غذایی استابلایزر در لبنیات فروش عمده رطب مضافتی بم استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر مواد غذایی استابلایزر ماست هیدروکلوئیدها امولسیفایر در صنایع غذایی چیست استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر در مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دسر استابلایزر در لبنیات استابلایزر کشک استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر بستنی استابلایزر مواد غذایی استابلایزر شیر کاکائواستابلایزر ماست استابلایزر خامه هیدروکلوئیدها استابلایزر پنیر پیتزا امولسیفایر در صنایع غذایی چیستاستابلایزر ماست استابلایزر

                

درب آکاردئونی