\"استابلایزر

استابلایزر لبنیات در مدل های مختلف و جهت کاربردهای متفاوتی فرموله و تولید شده است

انواع مختلف استابلایزر لبنیات شامل استابلایزر انواع پنیر،استابلایزر خامه،استابلایزر ماست و دوغ میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات شرکت بازرگانی کیمیا:

تولید و تامین کننده مواد اولیه و افزودنی های صنایع غذایی، ارائه مشاوره و طراحی خط تولید، طراحی فرمولاسیون بهینه صنعت غذا

*لیست استابیلایزرهای محصولات لبنی*                                                              

 

 

 

ردیف

نام محصول

مورد استفاده

کد تجاری

قیمتKg(ریال)

مقدار مصرف(درصد %)

1

استابیلایزر محصولات لبنی

دوغ تک فاز

Maxgel 01

270.000

 0/2-0/15 درصد %

2

استابیلایزر محصولات لبنی

دوغ تغلیظ

Maxgel 02

270.000

0/2-0/1  درصد %

3

استابیلایزر محصولات لبنی

دوغ تک فاز و تغلیظ

Maxgel 03

270.000

 0/2-0/1  درصد%

4

استابیلایزر محصولات لبنی

شیرهای طعم دار

Maxgel 04

240.000

0/5 -1/5درصد%

5

استابیلایزر محصولات لبنی

بستنی سنتی

Maxgel 05

240.000

0/1- 0/3 درصد%

6

استابیلایزر محصولات لبنی

بستنی باهوادهی بالا

Maxgel 06

240.000

0/2- 0/3 درصد%

7

استابیلایزر محصولات لبنی

بستنی باهوادهی کم

Maxgel 07

240.000

0/2- 0/3 درصد%

8

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر خامه ای

Maxgel 08

270.000

 0/2-0/15 درصد %

9

استابیلایزر محصولات لبنی

خامه قنادی

Maxgel 09

270.000

 0/2-0/15 درصد %

10

استابیلایزر محصولات لبنی

خامه صبحانه و شکلاتی

Maxgel 010

270.000

 0/2-0/15 درصد %

11

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر وی لس

Maxgel 011

270.000

0/2- 0/4 درصد%

12

استابیلایزر محصولات لبنی

کشش پذیری پنیر پیتزا

Maxgel 012

280.000

0/4- 0/5 درصد%

13

استابیلایزر محصولات لبنی

بافت پذیری پنیر

Maxgel 013

280.000

0/4- 0/5 درصد%

14

استابیلایزر محصولات لبنی

جذب آب در پنیر

Maxgel 014

250.000

0/4- 0/5 درصد%

15

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست نوشیدنی

Maxgel 015

240.000

0/2- 0/3 درصد%

16

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست چکیده

Maxgel 016

270.000

 0/25-0/15 درصد %

17

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست همزده

Maxgel 018

270.000

 0/2-0/15 درصد %

18

استابیلایزر محصولات لبنی

انواع دسر

Maxgel 019

160.000

 0/13-0/1درصد %

19

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست قالبی

Maxgel 020

270.000

 0/2-0/1 درصد %

20

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر پروسس

Maxgel 021

270.000

 0/3-0/1 درصد %

21

استابیلایزر محصولات لبنی

انواع دسر نوشیدنی

Maxgel 022

190.000

0/4- 0/6 درصد%

22

استابیلایزر محصولات لبنی

کشک

Maxgel 023

280.000

 0/25-0/15 درصد %

23

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر فراوردههای  گوشت

Maxgel 024

270.000

0/3- 0/5 درصد%

24

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر UF

Maxgel 025

270.000

0/2- 0/3 درصد%

25

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر لاکتیکی

Maxgel 026

240.000

0/2- 0/3 درصد%

26

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست سنتی

Maxgel 043

270.000

 0/25-0/15 درصد %

 

 

 

 

                             رستوران در اصفهان

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml          

 استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر مواد غذایی استابلایزر در لبنیات فروش عمده رطب مضافتی بم استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر مواد غذایی استابلایزر ماست هیدروکلوئیدها امولسیفایر در صنایع غذایی چیست استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر در مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دسر استابلایزر در لبنیات استابلایزر کشک استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر بستنی استابلایزر مواد غذایی استابلایزر شیر کاکائواستابلایزر ماست استابلایزر خامه هیدروکلوئیدها استابلایزر پنیر پیتزا امولسیفایر در صنایع غذایی چیستاستابلایزر ماست استابلایزر

                

درب آکاردئونی