\"استابلایزر

استابلایزر لبنیات در مدل های مختلف و جهت کاربردهای متفاوتی فرموله و تولید شده است

انواع مختلف استابلایزر لبنیات شامل استابلایزر انواع پنیر،استابلایزر خامه،استابلایزر ماست و دوغ میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات شرکت بازرگانی کیمیا:

تولید و تامین کننده مواد اولیه و افزودنی های صنایع غذایی، ارائه مشاوره و طراحی خط تولید، طراحی فرمولاسیون بهینه صنعت غذا

*لیست استابیلایزرهای محصولات لبنی*                                                              

 

 

 

ردیف

نام محصول

مورد استفاده

کد تجاری

قیمتKg(ریال)

مقدار مصرف(درصد %)

1

استابیلایزر محصولات لبنی

دوغ تک فاز

Maxgel 01

270.000

 0/2-0/15 درصد %

2

استابیلایزر محصولات لبنی

دوغ تغلیظ

Maxgel 02

270.000

0/2-0/1  درصد %

3

استابیلایزر محصولات لبنی

دوغ تک فاز و تغلیظ

Maxgel 03

270.000

 0/2-0/1  درصد%

4

استابیلایزر محصولات لبنی

شیرهای طعم دار

Maxgel 04

240.000

0/5 -1/5درصد%

5

استابیلایزر محصولات لبنی

بستنی سنتی

Maxgel 05

240.000

0/1- 0/3 درصد%

6

استابیلایزر محصولات لبنی

بستنی باهوادهی بالا

Maxgel 06

240.000

0/2- 0/3 درصد%

7

استابیلایزر محصولات لبنی

بستنی باهوادهی کم

Maxgel 07

240.000

0/2- 0/3 درصد%

8

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر خامه ای

Maxgel 08

270.000

 0/2-0/15 درصد %

9

استابیلایزر محصولات لبنی

خامه قنادی

Maxgel 09

270.000

 0/2-0/15 درصد %

10

استابیلایزر محصولات لبنی

خامه صبحانه و شکلاتی

Maxgel 010

270.000

 0/2-0/15 درصد %

11

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر وی لس

Maxgel 011

270.000

0/2- 0/4 درصد%

12

استابیلایزر محصولات لبنی

کشش پذیری پنیر پیتزا

Maxgel 012

280.000

0/4- 0/5 درصد%

13

استابیلایزر محصولات لبنی

بافت پذیری پنیر

Maxgel 013

280.000

0/4- 0/5 درصد%

14

استابیلایزر محصولات لبنی

جذب آب در پنیر

Maxgel 014

250.000

0/4- 0/5 درصد%

15

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست نوشیدنی

Maxgel 015

240.000

0/2- 0/3 درصد%

16

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست چکیده

Maxgel 016

270.000

 0/25-0/15 درصد %

17

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست همزده

Maxgel 018

270.000

 0/2-0/15 درصد %

18

استابیلایزر محصولات لبنی

انواع دسر

Maxgel 019

160.000

 0/13-0/1درصد %

19

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست قالبی

Maxgel 020

270.000

 0/2-0/1 درصد %

20

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر پروسس

Maxgel 021

270.000

 0/3-0/1 درصد %

21

استابیلایزر محصولات لبنی

انواع دسر نوشیدنی

Maxgel 022

190.000

0/4- 0/6 درصد%

22

استابیلایزر محصولات لبنی

کشک

Maxgel 023

280.000

 0/25-0/15 درصد %

23

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر فراوردههای  گوشت

Maxgel 024

270.000

0/3- 0/5 درصد%

24

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر UF

Maxgel 025

270.000

0/2- 0/3 درصد%

25

استابیلایزر محصولات لبنی

پنیر لاکتیکی

Maxgel 026

240.000

0/2- 0/3 درصد%

26

استابیلایزر محصولات لبنی

ماست سنتی

Maxgel 043

270.000

 0/25-0/15 درصد %

 

 

 

 

                        

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml          

وکیل در اصفهان