استابلایزر دسر برای انواع دسرها در طعم های مختلف طراحی شده و با ایجاد یک بافت خامه ای و مطلوب می تواند نظر مشتری را تامین نماید این استابلایزر  در آب و شیر قابل استفاده است و بسیار سریع حل می شود ترکیب استابلایزر دسر بر هموژن و پاستور تاثیری ندارد.

روش مصرف:

ابتدا دمای شیر پرچرب را به 30 درجه سانتی گراد رسانده و با استفاده از تری بلندر استابلایزر را به شیر افزوده پس از همزدن کامل محصول دما را افزایش داده(95-90درجه سانتی گراد) ،پس از مدت بسیار کوتاهی دما را کاهش داده (حدودا 40 درجه سانتی گراد) و محصول نهایی را در کاپ بسته بندی و به سردخانه(4الی 5 درجه سانتی گراد )انتقال پس از 6ساعت نمونه آماده می باشد.

مقدار مصرف: 1.2%-1.5%

 

استابلایزر دسر

*استابلایزر انواع دسر نوشیدنی:

استابلایزر دسر برای انواع دسرها در طعم های مختلف طراحی شده و با ایجاد یک بافت با ویسکوزیته بسیار مناسب و مطلوب می تواند نظر مشتری را تامین نماید این استابیلایزر در آب و شیر قابل استفاده است و بسیار سریع حل می شود ترکیب استابیلایزر دسر بر هموژن و پاستور تاثیری ندارد

*روش مصرف: ابتدا دمای شیر پرچرب را به 30 درجه سانتی گراد رسانده و با استفاده از تری بلندر استابیلایزر را به شیر افزوده پس از همزدن کامل محصول دما را افزایش داده(95-90درجه سانتی گراد) ،پس از مدت بسیار کوتاهی دما را کاهش داده (حدودا 40 درجه سانتی گراد) و محصول نهایی را در ظروف مورد نظر بسته بندی و به سردخانه(4الی 5 درجه سانتی گراد )انتقال پس از 6ساعت نمونه آماده می باشد. *مقدار مصرف: 4/_6/% بر اساس سلیقه ایرانی طراحی شده

                             رستوران در اصفهان

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml          

 استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر مواد غذایی استابلایزر در لبنیات فروش عمده رطب مضافتی بم استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر مواد غذایی استابلایزر ماست هیدروکلوئیدها امولسیفایر در صنایع غذایی چیست استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر در مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دسر استابلایزر در لبنیات استابلایزر کشک استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر بستنی استابلایزر مواد غذایی استابلایزر شیر کاکائواستابلایزر ماست استابلایزر خامه هیدروکلوئیدها استابلایزر پنیر پیتزا امولسیفایر در صنایع غذایی چیستاستابلایزر ماست استابلایزر

                

درب آکاردئونی