استابلایزر دسر برای انواع دسرها در طعم های مختلف طراحی شده و با ایجاد یک بافت خامه ای و مطلوب می تواند نظر مشتری را تامین نماید این استابلایزر  در آب و شیر قابل استفاده است و بسیار سریع حل می شود ترکیب استابلایزر دسر بر هموژن و پاستور تاثیری ندارد.

روش مصرف:

ابتدا دمای شیر پرچرب را به 30 درجه سانتی گراد رسانده و با استفاده از تری بلندر استابلایزر را به شیر افزوده پس از همزدن کامل محصول دما را افزایش داده(95-90درجه سانتی گراد) ،پس از مدت بسیار کوتاهی دما را کاهش داده (حدودا 40 درجه سانتی گراد) و محصول نهایی را در کاپ بسته بندی و به سردخانه(4الی 5 درجه سانتی گراد )انتقال پس از 6ساعت نمونه آماده می باشد.

مقدار مصرف: 1.2%-1.5%

 

استابلایزر دسر

*استابلایزر انواع دسر نوشیدنی:

استابلایزر دسر برای انواع دسرها در طعم های مختلف طراحی شده و با ایجاد یک بافت با ویسکوزیته بسیار مناسب و مطلوب می تواند نظر مشتری را تامین نماید این استابیلایزر در آب و شیر قابل استفاده است و بسیار سریع حل می شود ترکیب استابیلایزر دسر بر هموژن و پاستور تاثیری ندارد

*روش مصرف: ابتدا دمای شیر پرچرب را به 30 درجه سانتی گراد رسانده و با استفاده از تری بلندر استابیلایزر را به شیر افزوده پس از همزدن کامل محصول دما را افزایش داده(95-90درجه سانتی گراد) ،پس از مدت بسیار کوتاهی دما را کاهش داده (حدودا 40 درجه سانتی گراد) و محصول نهایی را در ظروف مورد نظر بسته بندی و به سردخانه(4الی 5 درجه سانتی گراد )انتقال پس از 6ساعت نمونه آماده می باشد. *مقدار مصرف: 4/_6/% بر اساس سلیقه ایرانی طراحی شده

                        

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml