مواد اولیه شیمیایی
ادتا4و2
اگزالات سدیم
ایزو پروپیل الکل
اسید استئاریک
اسید اولئیک
اسید چرب نارگیل
اسید چرب سویا
اسید نیتریک
اسید سولفونیک

اسید سولفوریک
اسید فسفریک
اسید کلریدریک

اسید استیک
اسید سیتریک
استئارات روی
اتیل استات
اتیلن گلایکول

اتیلن گلایکول استئارات
آب ژاول

بوتیل اکریلات
بوتیل استات
پرمنگنات پتاسیم
پتاس
تری اتانول آمین

تیو سولفات سدیم
تیتانیوم دی اکساید
تری اکسید ارسنیک
دیسکلر
روغن پالم کرنل
روغن پالم استئارین
زایلن

سدیم لوریل سولفات
سدیم لوریل اتر سولفات
سولفات آمونیوم
سدیم تری پلی فسفات
سدیم کلریت
سدیم هگزامتافسفات
سوربات پتاسیم
سود پرک
سولفات منگنز

صابون مول 6و10
منو اتانول آمین
دی اتانول آمین
تری اتانول آمین
جوش شیرین
کلرید کلسیم
کوکامید پروپیل بتائین

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین
کربنات پتاسیم

کلرید باریم
کلرید روی
کربنات منگنز

گلیسیرین
گلیسیرین مونو استئارات

فرمالین
منو اتیلن گلایکول
دی اتیلن گلایکول
تری اتیلن گلایکول
مونو پروپیلن گلایکول
متیل اتیل کتون
متیلن کلراید
محلول آمونیاک
نیتریت سدیم
نیترات کلسیم

هیپوکلریت سدیم
هیدروکسید لیتیوم

نونیل فنل مول 6و10
ال آرژنین
زایلین
متوکسی پروپانول
لوریل میریستیل الکل
مالئیک انیدرید
کوکامید پروپیل بتائین
غلظت دهنده سلولزی HPMC
حلال نفتی 50
حلال نفتی 100
اسید چرب نارگیل پروپیل آمینو دی متیل آمین

مونومرها
اولئو کمیکاها
الکل ها
کتونها
آروماتیکها
گلیکول اترها و استرها
آمینها
استرها
آلیفاتیکها
پلاستیزرها
پلی مرها
گلیکولها

آهک هیدراته
مورفولین
تیلوز
پلی آنیونیک سلولز
هیدروکسی اتیل سلولز
اتیل سلولز

                             رستوران در اصفهان

http://kimiafood-co.com/sitemap.xml          

 استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر مواد غذایی استابلایزر در لبنیات استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر مواد غذایی استابلایزر ماست هیدروکلوئیدها امولسیفایر در صنایع غذایی چیست استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر در مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دسر استابلایزر در لبنیات استابلایزر کشک استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر بستنی استابلایزر مواد غذایی استابلایزر شیر کاکائواستابلایزر ماست استابلایزر خامه هیدروکلوئیدها استابلایزر پنیر پیتزا امولسیفایر در صنایع غذایی چیستاستابلایزر ماست استابلایزر